Book Shop

Boek Genezing is Vrijheid

De portretten op de voorkant stellen persoonlijkheden voor. Ze zijn als onze rusteloze persoonlijkheden, die op zoek zijn naar vrede, maar deze niet kunnen vinden in een veranderende, onstabiele wereld. We hebben allemaal vele persoonlijkheden. Sommige vinden we leuk, andere niet. Maar hoe leuker we ze vinden en hoe meer we ons met ze identificeren, hoe meer ze ons in hun greep krijgen. De persoonlijkheden nemen geleidelijk de overhand, beperken en fixeren onszelf. Uiteindelijk brengen ze ziekten voort.

De remedie is het loslaten van die persoonlijkheden, door je ervan bewust te worden. Door te beseffen dat het verdedigingsmechanismen zijn die eenzijdig en star zijn en ons onze vrijheid ontnemen. Genezen doe je door je in het probleem en de pijn te verdiepen, in plaats van ervoor weg te lopen. Door ze bewust te worden, kan het zelfgenezend vermogen weer in actie komen en beginnen de persoonlijkheden hun macht te verliezen. Dan wordt de vrijheid hersteld en treedt de vrede in. Vrede is een deel van ons Zelf.

Alle persoonlijkheden hebben een doel, hebben gevoelens over dat doel en bovendien manieren om dat doel te bereiken of vast te houden. In dit boek worden de doelen, gevoelens en manieren van handelen op een natuurlijke manier geclassificeerd, zoals gegeven door het Periodiek Systeem der Elementen. Op deze manier kunnen de persoonlijkheden en de bijbehorende ziekten systematisch worden geclassificeerd. Dit geeft de geneeskunde een wetenschappelijk systeem. De duidelijke formulering en classificatie van Persoonlijkheden heeft het veel gemakkelijker gemaakt om een echt genezend middel te vinden voor patiënten.

 25,00

Auteur: Jan Scholten
Vertaling van: Cure is Freedom
Vertaling: Frank Altena
Isbn:  9789074817318
Omslag: Hans van Dussen
Lay-out: Hans van Dussen
Schilderijen:  MariaDavits, portretten
Foto omslag: Heidi Brand
Editie: 1, 1-11-2023
Drukkerij: Wilco, Amersfoort
Uitgeverij: Stichting Alonnissos